kolposkopi nedir

kolposkopi yorumlar

 

Kolposkopi yorumları, kolposkopi  bulguları nelerdir, nasıl yorumlanır ,sonuçları.

Kolposkopinin keşfi 1925 yılında Alman bilim adamı Hinselman tarafındanyapılmıştır. Hinselman yalnızca optik aletlerle tahim ağzı  kanserin erken tanısının konabileceğine inandı ve gözle muayene bulgularının temelini koydu.

Ayrıca o dönemlerde çok ilgi gören Lökoplaki lezyonunun tanımı da ortaya koydu

Hinselman ayrıca lökoplakinin histolojik muayenesinde küçük rahim ağzı kanserinin olduğunu da gösterdi . İlerleyen zamalarda lökoplakinin orijinal squamöz epitelden de gelişebileceği  gösterildi. Ardından mozaizm denilen lezyon tanımlandı .

Takip eden çalışmalarda Hinselman; mozaizm, punktuasyon ve lökoplakinin  kansere dönüşümün  kolposkopik belirteçleri olduğunu bildirdi .

1950 de Glatthaar kararsız epiteli atipik epitel ve yüzeyel karsinom şeklinde sınıflandırdı . Bunlar hafif (LSİL)  ve şiddetli displazinin (HSİL) o dönemlerdeki modern isimlendirilmeleriydi.Dietel ise daha sonra  akantoik epitelin tek başına kansere dönüşümü  gösteremeyeceğini kanıtladı .Bu durum kolposkopi çalışmaları için bir buluş niteliğindeydi. Punktuasyon, mozaizm ya da lökoplaki lezyonlarının çoğunun premaling anlam yani kanser öncesi bulgu  taşıyamayacağı gösterilmişti.

Takip eden dönemlerde rahim ağzı kanserine dönüşümde  metaplazinin rolünü Wespiortaya koydu ve Wespi’nin bulguları bugün hala geçerliliğini korumaktadır .

Her ne kadar   sitolojinin yerini alması umuldu ise de, fakat bu olmadı. Kolposkopinin sadece rahim ağzı kanserinin  yerinin belirlenmesinde kullanılabileceği  savunuldu.. Sonuç olarak kolposkopinin servikal kanser taramasında rutin bir metod olmadığı ve anormal smear sonuçlarının değerlendirilmesi  ve HPV CİN  sorunu hastaların takibi  amacıyla uygulanması gerektiği artık kabul edilmektedir

Kolposkopi ile rahim ağzında değerlendirilen normal bulgular

Squamöz epitel

Atrofik squamöz epitel

Kolumnar epitel

Transformasyon zonu

 Vasküler yapılar, damarlanmalar

Kolposkopide anormal bulgular

 Lökoplaki

Anormal vasküler görünüm

Punktuasyon

Atipik Transformasyon zonu

Göze çarpmayan İodin sarı bölgeler

Erken invazif karsinom bulguları

İnvazif karsinoma

Adenokarsinoma insitu ve mikroinvazif adenokarsinoma

Kondilomatöz lezyonlar,hpv