kolposkopi nedir

kolposkopi niye yapılır

 

Kolposkopi rahim ağzındaki bazı hücre değişikliklerine ve şüphelere dayalı kanser ve kanser riskini araştırmayı sağlayan mikroskop ya da bir çeşit dürbüne benzeyen bir alet ile muayene şeklidir.

Kolposkop adı verilen bu büyüteç benzeri cihaz ile rahim ağzının normal jinekolojik muayene sırasında çıplak gözle net olarak gürülemeyen tüm dışarıdaki bölgelerinin çok daha büyük, anlaşılır, net ve detaylı şekilde incelenmesine olanak tanır. Smear sonucu anormal çıkan kadınlarda rahim ağzının değerlendirilmesi ve bu değerlendirme sonucu gerekli görülen alanlardan biopsi alınarak rahim ağzındaki hücre değişikliklerinin kesin tanı konulması kolposkopi muayenesi yardımı ile gerçekleştirilir.

Kolposkopi işlem sırasında rahim ağzına özel bazı boya ve kimyasal maddeler uygulanarak şüpheli alanların daha belirgin hale gelmesi ve özel görüntü vermesi sağlanır ve bu boya uygulaması ile biopsi alınması gereken bölgelerin saptanması da sağlanır.


Kolposkopi nedir, niye yapılır

Rahim ağzı kanserinin erken tanısı için pap smear testi çok önemlidir.Fakat rahim ağzı kanserin taramasında ilk basamak olan oluşturan smear testin duyarlılığı % 50’ den daha az
ve CİN (cervical intraepitelyal neoplazi) ya da invaziv kanseri atlama potansiyeli ise
%35’ in üstünde olması, kolposkopinin önemli bir tanı aracı olarak devreye girmesini son yıllarda sağlamıştır

Kolposkopi anormal smear sonucuyla başvuran kadınlarda niye gereklidir?

Rahim ağzında kanserin oluştuğu ve rransformasyon zonu olarak adlanırılan bölgenin tam değerlendirlmesi ve görüntülenmesi.
Smear testinde ASCUS gibi bir sitolojik şüphe varlığında CIN varlığını ya da aksini kanıtlamak.
Şüphe durumunda İnvaziv rahim ağzı kanserinin varlığının farkına varmak ya da dışlamak
Glandular hastalığın farkına varmak ya da dışlamak
CIN tedavisini ve takibini kolaylaştırmak tır.

Kolposkopi niçin yapılmaktadır, endikasyonları nelerdir?

Kolposkopi üç amaç için kullanılmaktadır.
Anormal smear testi olan kadınları değerlendirmek,
Jinekolojik muayene sırasında gözle görülen klinik şüphe varlığında değerlendirme yapmak
HPV hastalarında jinekolojik muayene esnasında temel muayene aracı olarak yer almak.
İlişki sonrası şüpheli postkoital kanaması olan kadınlar